Disclaimer
WijRollen en WijRollen Kids zijn initiatieven van HandicapNL. Deze merknamen en de bijbehorende websites wijrollen.nl, wijrollenkids.nl en handicap.nl zijn eigendom van Stichting HandicapNederland. Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Ondanks deze constante zorg en aandacht, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Gebruik website
Stichting HandicapNederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de websites wijrollen.nl, wijrollenkids.nl en handicap.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

Wijzigingen aan de website
Stichting HandicapNederland mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting HandicapNederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting HandicapNederland geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Informatie van derden
Op de websites staan links naar websites van derden. Stichting HandicapNederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Gebruik van informatie
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website Handicap.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting HandicapNederland. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting HandicapNederland.